در این نوع كلید از SF6 ماده خاموش كننده جرقه و عایق بین دو كنتاكت و نگهدارنده ولتاژ استفاده می‌شود. گاز SF6 در طبیعت وجود ندارد و در كارخانه مصنوعی تولید می‌شود.
گاز SF6 الكترون‌های آزاد را جذب می‌كند و ایجاد یون منفی بدون تحرك می‌كند. در نتیجه مانع از ایجاد ابر الكترونی كه باعث شكست عایق و ایجاد جرقه می‌شود است بطوریكه استقامت الكتریكی گاز SF6 به 2 تا 3 برابر استقامت الكتریكی هوا می...
‌رسد. گاز SF6 از نظر شیمیایی كاملاً با ثبات است و میل تركیبی آن خیلی كم است و غیر سمی می‌باشد و تقریباً 5 برابرهوا وزن دارد در مقابل حرارت زیاد نیز پایدار و غیر قابل اشتعال است در ضمن این گاز دارای قابلیت حرارتی بسیار خوبی است لذا علاوه بر اینكه خاموش كردن جرقه بسیار موثر است عایق بسیار با ارزشی نیز است.
طرز استفاده از این گاز در كلیدهای فشار قوی عموماً بر مبنای انژكسیون گاز متراكم شده SF6 به محل قوس الكتریكی در محفظه احتراق است. یعنی به صورت پاشش گاز بر حمل قوس الكتریكی در محفظه احتراق در كلیدهای SF6 مانند كلیدهای هوایی از یك كنتاكت ثابت و یك كنتاكت متحرك استفاده نشده است بلكه قسمت اصلی كلید تشكیل شده است از دو لوله ثابت كه به فاصله معینی متناسب با ولتاژ نامی كلید در مقابل هم قرار گرفته‌اند.
ارتباط این دو لوله در حالت وصل كلید توسط مصرف انگشتانه مانند فلزی به نام موف اتصالی انجام می‌گیرد.
مشخصه‌های عمده كلیدهایSF6:
1- در انواع جدید كلیدهای SF6 از نوع SELE EXTINGISH جهت قطع و وصل انرژی كمی نیاز است.
2- كلیه مولكول‌های تجزیه شده پس از خاموش شدن قوس مجدد تركیب شده كسر گاز حاصل نمی‌شود.
3- فشار گاز قابل كنترل است.
4- گاز SF6 به سادگی یونیزه شده و خاصیت هدایت پلاسما تا درجه حرارت‌های پایین برقرار می‌كند و این خاصیت مشكل ناپایداری قوس و قطع ناگهانی آنرا و نهایتاً اضافه ولتاژهای ناشی از آنرا به مقدار زیادی كاهش می‌دهد.

نمای داخلی

 شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic